Ventajas para los miembros

Iedereen die lid wordt van de SAZ, versterkt de belangenbehartiging van spelauteurs en daarmee ook hun eigen positie. De voordelen liggen voor de hand: een sterke SAZ heeft meer gewicht in de onderhandelingen met uitgevers over eerlijke contracten en in politieke initiatieven, bijvoorbeeld over auteursrecht en het culturele voordeel van gezelschapsspellen. Onze Track record en prestaties (Engels) zijn iets om trots op te zijn. Creatieven zijn vaak individualisten, maar iedereen heeft baat bij een sterke community – zowel ervaren spelauteurs als 'nieuwkomers'.

De serie SAZ-keurmerk bevat de basiskennis voor spelauteurs en is voor alle leden exclusief te downloaden op SAZ-INTERN – zie Titel overzicht (Engels).

Bij de SAZ Academy bieden we sinds begin 2021 via Zoom online seminars aan over een breed scala aan onderwerpen voor onze leden.

Richtlijnen en informatiebrochures over diverse fiscale onderwerpen), contractadvies en bibliotheek royalty's van VG WORT zijn ook exclusief te downloaden voor alle leden van SAZ-INTERN.

Kortingen op beurzen: SAZ-leden krijgen gratis toegang tot de Internationale Speelgoedbeurs in Neurenberg (anders alleen voor geregistreerde vakmensen) en een kortingsabonnement voor de Internationale Speldagen in Essen. Vanaf 2020 is er ook een gereduceerde deelnameprijs voor de Spelauteursbijeenkomst in Göttingen.

Ondersteuning bij contract- en auteursrechtelijke problemen: Hier kan de SAZ op basis van jarenlange ervaring belangrijke tips geven. Op deze manier zijn veel contracten al aanzienlijk geoptimaliseerd ten gunste van de auteurs en problemen opgelost. Indien nodig is de juridisch adviseur van de SAZ, een advocaat in Berlijn die gespecialiseerd is in auteursrecht en mediarecht en intellectueel eigendomsrecht, gratis beschikbaar voor een eerste consult. In voorbeeldrechtszaken kan de rechtsbeschermingsreserve financiële steun verlenen aan de auteur.

In het interne ledengedeelte van de SAZ-website is een groot aantal publicaties, richtlijnen en speciale informatie beschikbaar om te downloaden. Hier kunnen leden een auteursprofiel aanmaken en bewerken en hebben ze toegang tot het SAZ-forum als discussieplatform.

Leden profiteren van de onderlinge uitwisseling van ervaringen en kunnen putten uit een schat aan diepgaande kennis.

De Auteursprofielen (Engels) op de website dragen bij om SAZ-leden bekender te maken als spelauteurs. Bijvoorbeeld uitgevers, bedrijven uit andere branches, bureaus, media, maar ook collega's kunnen snel en direct bij hen terecht.

SAZ-leden krijgen exclusieve of op zijn minst preferentiële toegang tot SAZ-trainingsevenementen. Elk nieuw lid ontvangt een voucher van € 40,-, dat kan worden ingewisseld op onze eigen evenementen of bij een contractpartner van SAZ. Op deze manier willen we de kwalificatie van spelauteurs bevorderen. Ook nieuwe opleidingsinitiatieven ondersteunen we graag.

SAZ-leden ontvangen 10% korting in de online shop www.spielmaterial.de op aanvraag via het SAZ-kantoor.

Een verzekering voor financiële schade en bedrijfsaansprakelijkheid – exclusief en tegen gunstige voorwaarden, maar helaas op dit moment alleen voor leden in Duitsland en Oostenrijk – dekt een hele reeks risico's voor iedereen die intensiever en professioneler betrokken is bij de ontwikkeling van spellen. Voor meer informatie, zie SAZ-INTERN.

SAZ-leden kunnen invloed uitoefenen, bijvoorbeeld hoe de SAZ optreedt als belangenbehartiger van spelauteurs, bij welke onderwerpen zij betrokken is en wie de SAZ vertegenwoordigt. Algemene vergaderingen dienen het democratische besluitvormingsproces waaraan iedereen kan deelnemen. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om direct betrokken te raken bij regionale groepen en individuele projecten. We ondersteunen ook de vorming van nationale SAZ-groepen in andere landen.

Ondersteunende leden profiteren ook van veel van deze voordelen, maar hebben geen stemrecht op algemene vergaderingen, geen advies over auteursrechten en contractproblemen en geen auteursprofiel op de SAZ-website.

Overtuigd? Klik dan hier (Engels) om het lidmaatschap aan te vragen.