Lidmaatschap is de Moeite Waard!

Lid worden van de SAZ is de moeite waard voor alle spelauteurs en degenen die op weg zijn daarheen. We zijn ook blij met alle mensen die de doelen van de SAZ steunen en onze organisatie willen versterken als ondersteunend lid of met donaties.

Niemand hoeft te wachten tot die diens eerste gezelschapsspel bij een uitgever heeft gepubliceerd. Er zijn veel dingen om rekening mee te houden bij het nemen van de stappen om daar te komen, en vooral bij het afsluiten van het contract voor de eerste keer. De ervaring van de SAZ en professionele collega's kan je voor misstappen behoeden en zodoende een flink voordeel opleveren.

De lijst van Voordelen voor leden is lang. Het is de moeite waard om een kijkje te nemen. Een kort inzicht wordt ook gegeven in het volgende Video-interview (Duitstalig).

Word nu lid

Iedereen die de doelen van de SAZ steunt, kan lid worden. Alleen spelauteurs kunnen echter volwaardig lid worden met stemrecht, d.w.z. ze moeten ten minste één spel hebben gepubliceerd of prototypes hebben. Alle anderen zijn welkom om ondersteunend lid te worden of ons werk te steunen met donaties.

Statuten van de SAZ (Engels). (pdf)

Privacybeleid (Engels) (PDF) van de SAZ in overeenstemming met de huidige regelgeving.

Vul gewoon het (Engels) aanvraagformulier op uw computer in, print het uit, onderteken het en verzend het per e-mail of reguliere post.

  • De standaard contributie bedraagt 100,00 euro per boekjaar (1 april t/m 31 maart).
  • De verlaagde contributie van € 60,00 is geldig op aanvraag voor nieuwe leden zonder voorafgaande publicatie eenmaal in het eerste jaar van het lidmaatschap en permanent voor leden met een laag totaal inkomen (bijvoorbeeld met een laag inkomen, voor studenten, voor gepensioneerden, voor andere familieleden of voor minderjarigen). De classificatie is vrijwillig; bewijs is niet vereist.
  • Tarieven vanaf oktober/januari: De vergoeding voor nieuwe leden die in de tweede helft van het jaar - dus vanaf 1 oktober - toetreden is een vast tarief van € 50,00 of verlaagd met € 30,00. Als je in de maanden januari tot en met maart lid wordt, betaal je direct de contributie voor het volgende jaar, d.w.z. je lidmaatschap is gratis in de maanden januari tot en met maart.
  • Voor ondersteunende leden is de minimale vergoeding € 60,00 – de bovengrens is open.

Duur en opzegging: Het lidmaatschap loopt voor onbepaalde tijd en wordt automatisch met één jaar verlengd als het niet uiterlijk op 15 maart van het lopende boekjaar wordt opgezegd.