Onze Doelen

  • Als belangenorganisatie vertegenwoordigt de SAZ de rechten van spelauteurs. Ze ondersteunt aspirant-spelauteurs en zet zich in voor het versterken van het culturele erfgoed van gezelschapsspellen in de samenleving." (§ 2.1 van de statuten)
  • Spelauteurs zijn de makers van hun werken ... eigenlijk een vanzelfsprekende uitspraak. Maar helaas is dit van tijd tot tijd in twijfel getrokken. De SAZ zal daarom blijven pleiten voor een duidelijke en algemene erkenning van spelauteurs als auteurs op politiek niveau – zie ook: SAZ Mark No. 5 "Games and Copyright Protection" (Engels). Samen met andere culturele organisaties, zoals het "Initiative Urheberrecht", zet de SAZ zich in om het auteursrecht verder te versterken.
  • De SAZ pleit voor eerlijke voorwaarden bij de exploitatie van auteursrechten op gezelschapsspellen. Zij adviseert leden over contractuele zaken – ook met behulp van haar juridisch adviseur – en onderhandelt zo nodig met binnen- en buitenlandse uitgevers om tot positieve oplossingen te komen in het belang van de spelauteurs.
  • De SAZ maakt de creatieve geesten achter de spellen bekend. Bijna elk spel heeft een auteur. Dit wordt nog steeds onvoldoende waargenomen door het publiek. Om deze reden pleit de SAZ ervoor dat uitgevers bijvoorbeeld de spelauteurs duidelijk noemen op de speldozen en in de spelregels en verwelkomt alle vermeldingen in verdere publicaties over het betreffende spel. Zie ook het historisch overzicht (Engels) van de naamgeving van spelauteurs.
  • De SAZ pleit voor het versterken van de analoge speelcultuur. Dit betekent bijvoorbeeld gelijke behandeling van het gezelschapsspel in de culturele sector, meer erkenning van het belang van spel voor de ontwikkeling van sociale en culturele vaardigheden, en een Gelijke behandeling voor btw-doeleinden (Engels) met boeken, film, theater en andere culturele uitingen. Daarbij maakt de SAZ ook gebruik van haar lidmaatschap in de Duitse Culturele Raad.
  • De SAZ zet zich in om ervoor te zorgen dat gezelschapsspellen worden opgenomen in de collectiecatalogus van de Duitse Nationale Bibliotheek (DNB). Deze eis wordt ook gesteund door de speluitgevers en de Duitse Culturele Raad. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat spelauteurs en uitgevers ten volle profiteren van de verdeling van de bibliotheekroyalty's door VG WORT. Dit zou ook een duidelijk signaal zijn voor publieke erkenning van het culturele erfgoed van gezelschapsspellen. Meer informatie vind je hier.
  • De SAZ bevordert de uitwisseling van ervaringen, organiseert evenementen en biedt platforms. Het netwerk van spelauteurs – zowel nationaal als internationaal – helpt leden bij hun individuele ontwikkeling en bij het afdwingen van gerechtvaardigde belangen. Regionale bijeenkomsten en digitale formats dienen dit doel. Daarnaast worden workshops zoals de digitale SAZ Academy en soortgelijke evenementen georganiseerd en gepromoot. Ook spelauteursbijeenkomsten zoals die in Göttingen bieden een goed platform om spelauteurs en uitgevers met elkaar in contact te brengen.
  • De SAZ ondersteunt aspirant-spelauteurs – bijvoorbeeld met de Beurs Jonge Spelauteurs (Duitstalig vereist). Hoewel spelauteurs van tijd tot tijd concurrenten zijn, ligt creatief jong talent ons na aan het hart. Voor geselecteerde evenementen en workshops ontvangen nieuwe leden opleidingsvouchers.