De SAZ stelt zich voor

De Spiele-Autoren-Zunft (SAZ) is een belangen- en beroepsvereniging die opkomt voor de rechten van spelauteurs in het openbaar en tegenover uitgevers en andere gebruikers van hun werken. Het ondersteunt aspirant-spelauteurs en zet zich in om het culturele erfgoed van games in de samenleving te versterken. (§ 2.1 van de statuten)

De SAZ is een sterke gemeenschap met veel voordelen voor haar leden. Opgericht in 1991, vertegenwoordigt het momenteel meer dan 600 leden in Duitsland en in het buitenland. Hoewel het belangrijkste werkterrein Duitsland is, krijgt de SAZ steeds meer een internationaal karakter door de toestroom van een groot aantal leden uit andere landen. Dat blijkt ook uit SAZ-Italia, dat in 2017 is opgericht, en sinds 2023 ook uit SAZ-Nederland.

SAZ Nederland De Nederlandse tak van de SAZ is 1-op-1 gerelateerd aan het Spellenmakersgilde. Het Spellenmakersgilde behartigt de specifieke belangen van Nederlandse spelauteurs en organiseert een veelvoud aan activiteiten in het hele land. Je vindt meer informatie over de activiteiten van het Spellenmakersgilde op de website.

De diverse werkterreinen van de SAZ Het adviseren van onze leden en het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen zijn een belangrijk werkterrein van de SAZ. Indien nodig omvat dit ook onderhandelingen met uitgevers over eerlijke contractvoorwaarden. Als medeorganisator van de spelauteursbijeenkomst in Göttingen promoten we platforms die spelauteurs en speluitgevers bij elkaar brengen. In de politiek zetten we ons in voor eerlijke randvoorwaarden in de culturele sector en in het auteursrecht, de fiscaliteit en het socialezekerheidsrecht en adviseren we onze leden ook hierover. Daarnaast organiseren en ondersteunen we bijscholingsactiviteiten om onze leden te professionaliseren.

Iedereen die de doelen van de SAZ steunt, kan lid worden (Engels). Om volwaardig lid te worden met stemrecht moet je ten minste één spel hebben gepubliceerd of volwaardige prototypes kunnen laten zien. Als je (nog) geen spel hebt ontwikkeld, ben je van harte welkom om ondersteunend lid te worden of ons werk te steunen met donaties.

Een overzicht van de successen, acties en ontwikkeling van de SAZ vind je hier (Engels).