Onze Organisatie

Let op: Alle contactpersonen en communicatiegegevens zijn te vinden in de sectie Contact.

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de Spelauteurs Guild e.V.. Het kiest het bestuur, benoemt projectgroepen en komt minstens één keer per jaar bijeen. Elk gewoon lid heeft stemrecht op de Algemene Vergadering.

Het bestuur (Engels) is vrijwillig, bestaat uit drie leden en wordt gekozen door de algemene vergadering. Het vertegenwoordigt de SAZ extern en coördineert de activiteiten van de vereniging. Een chronologie van alle bestuursleden in voorgaande jaren is hier te vinden.

De Adviesraden (Engels) worden benoemd door de Raad van Bestuur. De taak van de vier tot zes leden is om de Raad van Bestuur te ondersteunen bij belangrijke besluitvormingsprocessen en, als onderdeel van de Uitgebreide Raad van Bestuur, de Raad van Bestuur te controleren.

De Uitgebreide Raad bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Advies.

Het Kantoor (Engels) is het centrum van de organisatie en communicatie. De focus ligt op ledenadministratie en interne en externe communicatie, waaronder het adviseren van leden. Een Adviseur auteursrecht en politieke communicatie ondersteunt de raad van bestuur en bestuurders bij contractkwesties en lobbyen. Ook als het gaat om juridische vraagstukken staat onze juridisch adviseur, een gespecialiseerde advocaat voor auteursrecht, aan onze zijde.

De kracht van de vereniging is gebaseerd op de inzet en acties van zoveel mogelijk leden. Het actieve verenigingsleven vindt plaats in regionale groepen, in projectgroepen en in digitale formats. In Italië is SAZ-Italia de eerste regionale groep buiten Duitsland met veel zelfstandige activiteiten. SAZ – Nederland / het Spellenmakersgilde heeft dit voorbeeld gevolgd.